Aslanapa, Kütahya İli’ne bağlı ilçe ve merkezidir. İlin güneyinde kuzeyden Merkez, batıdan Çavdarhisar, Güneyden Altıntaş, doğudan Afyonkarahisar’ın İhsaniye ilçeleriyle çevrilidir.

İlçe toprakları ortalama yükseltisi 1.000 metre olan yayla düzlükleri üzerinde yer alır. Porsuk Çayı’nı besleyen bazı kollar ilçeden doğar ve doğu yönünde akar. Güneybatıda yükselti 1.569 m’ye ulaşır. Karasal iklim egemendir. Yazlar sıcak ve kurak, kışlar soğuk ve kar yağışlı geçer. Yıllık ortalama sıcaklık 10-11°C, yağış tutarı 500-600 mm’dir. Karaçam ve meşe ormanları, doğal bitki örtüsünü oluşturur.

Tarım ve hayvancılık başlıca gelir kaynaklarını oluşturur. Buğday, arpa, nohut, fasulye, burçak, şekerpancarı, ayçiçeği, afyon, elma, armut, üzüm yetiştirilir. Koyun, keçi, sığır beslenir. Tarım ürünleri ticareti yapılır. Köylerde geleneksel el dokumacılığı yaygındır. Demir, asfalt, bitum ve pirit yatakları vardır.

Kütahya-Gediz Karayolu’na 5 km’lik bir yan yolla bağlanan ilçe merkezi il merkezine 38 km uzaklıktadır. Daha önce Merkez ilçe’ye bağlı bir bucakken 19 Haziran 1987’de ilçe yapılmıştır.

blog02